თანამედროვე სისტემები უსაფრთხოებისთვის და კომფორტისთვის

515 წაკითხვა

მართვის სისტემებთან ერთად, იზრდება მომხმარებლის კომფორტი 

სტუმართმოყვარეობასთან ერთად, სასტუმროების ბიზნესს, დღეს ბევრად მეტი ტექნოლოგია სჭირდება, ვიდრე ოდესმე.

ჭკვიანი ოთახების ტექნოლოგია სასტუმროს მესაკუთრეებისთვის საკვანძო ტენდენციაა და გონიერი სასტუმროს შექმნის სურვილი იზრდება, რიგი მიზეზების გამო. ამ სტატიაში თქვენ შეიტყობთ მეტ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა არის ჭკვიანი ოთახი, რატომ არის ჭკვიანი სასტუმროს ტექნოლოგია ასე მნიშვნელოვანი და როგორ შეიძლება, სარგებლობდნენ მომხმარებლები და მფლობელები სასტუმროს ჭკვიანი ნომრებით.

რა არის ჭკვიანი ოთახი? 

ჭკვიანი სასტუმროს ნომერი არის ოთახი, რომელიც იყენებს “ჭკვიან” ელექტრონულ მოწყობილობებს. ეს ტექნოლოგია ნიშნავს, რომ ოდესღაც ჩვეულებრივი მოწყობილობები ახლა აღჭურვილია ინტერნეტით, რაც მათ საშუალებას აძლევს, გაგზავნონ და მიიღონ მონაცემები და ეფექტურად დაუკავშირდნენ ერთმანეთს.

ინტერნეტ დაკავშირება და კომუნიკაციის შესაძლებლობა საშუალებას აძლევს მოწყობილობებს, მოიძიონ ინფორმაცია ინტერნეტიდან და დაუკავშირდნენ სხვა მოწყობილობებს.

მაგალითად, ეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ რამდენიმე მოწყობილობის კონტროლი შესაძლებელია ჭკვიანი დინამიკის საშუალებით, ან რომ მოწყობილობების მუშაობის მონიტორინგი შესაძლებელია ერთი კერიდან, პლანშეტით ან მობილური ტელეფონით.

ოთახების მართვის სისტემა, უკვე ბევრი სასტუმროსთვის, ფუნდამენტური ნაწილი გახდა. სისტემა ძირითადად მოიცავს ოთხაში შემდეგი ფუნქციების კონტროლს:

  • განათების,
  • გათბობა-გაგრილების,
  • ფარდების,
  • ტელევიზორის,
  • მუსიკალურისისტემის,
  • რადიოს.

ამ ყველაფერს დამატებული თანამედროვე საკეტების სისტემა, თქვენს სასტუმროს უმაღლეს სტანდარტებთან შესაბამისად, დაცულს და კომფორტულს გახდის.

ჭკვიანი სასტუმროს ოთახების უპირატესობები

 

  • უფრომეტიპერსონალიზაცია -ჭკვიანისასტუმროოთახისერთ-ერთიმთავარიუპირატესობაარისსტუმრებისთვისპერსონალიზაციისუფრომაღალიხარისხი. ესნიშნავს, რომსტუმარსშეუძლია, სწრაფადდამარტივადშეიტანოსკორექტირებათავისოთახშიდამოარგოსსაკუთარ, ინდივიდუალურმოთხოვნებს.
  • გაუმჯობესებულიეკოლოგიურობა – სასტუმროსმენეჯმენტისთვისჭკვიანისასტუმროსშექმნისერთ-ერთიყველაზედიდიუპირატესობაარისშემცირებულიხარჯები. ეს, უპირველესყოვლისა, განპირობებულიასასტუმროსოთახებშიმდგრადობისადაენერგოეფექტურობისგაუმჯობესებით: გარკვეულიმოწყობილობებიგამოიყენებამხოლოდმაშინ, როდესაცისინირეალურადსაჭიროა. მაგალითად, ჭკვიანიოთახიშეიძლებამოეწყოსისე, რომნათურებისსიმძლავრეავტომატურადშემცირდესდღისსაათებში, ანისე, რომგათბობაავტომატურადგამოირთვება, როდესაცოთახიმიაღწევსმითითებულტემპერატურას. ესნიშნავს, რომნაკლებიენერგიაიხარჯებადასასტუმროუფროეკოლოგიურია.
  • გაუმჯობესებულიგამოცდილება- ჭკვიანისასტუმროსოთახისყველაზეაშკარასარგებელიარის, მომხმარებლებისთვისგაუმჯობესებულიგამოცდილება.

გარდაქმენი შენი ოფისი ან სასტუმროვეზირთან“ ერთად.

 

რა თქმა უნდა, ოთახების მართვის სისტემა ან თანამედროვე საკეტების სისტემა გამოსადეგია არა მხოლოდ სასტუმროში, არამედ ოფისებში და სახლებშიც კი. ქართული კომპანია “ვეზირი” დაგეხმარებათ, რომ იპოვოთ სწორი ბალანსი ტრადიციულ და თანამედროვე სისტემებს შორის. “ვეზირს” უკვე მრავალი ფართო ქსელი ენდობა და მათი სერვისები მოიცავს ყველაფერს, რაც კომფორტს და უსაფრთხოებას უკავშირდება.

 

Next Post

ყველაზე ეფექტური მკურნალობის გზა სუნთქვის გასაუმჯობესებლად

სამ ივლ 26 , 2022
515 წაკითხვაზაფხულში გაუარესებული სუნთქვის პრობლემები გაწუხებთ? ასთმა არის მდგომარეობა, რომელიც ადამიანებს სწორად სუნთქვის საშუალებას არ აძლევს. მათ, ვისაც აქვს ასთმის უფრო მძიმე ფორმა, შეიძლება უჭირდეს ვარჯიში ან სხვა, ყოველდღიური  აქტივობის შესრულება. რა თქმა უნდა, არავის სურს, ამ პრობლემამ მათი დასვენების დღეების დროს იჩინოს თავი. ამიტომ, სანამ ქალაქიდან შორს გაეშურებით, თუ გაქვთ სუნთქვის პრობლემები, წინასწარ შეიძინეთ ინჰალატორი. ინჰალატორის შეძენა ქართულ ონლაინ […]