პარლამენტის ბიუროს “დეოლიგარქიზაციის შესახებ” კანონპროექტი დღეს წარედგინება

409 წაკითხვა

პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე, ინიცირებისთვის “დეოლიგარქიზაციის შესახებ” კანონის პროექტი წარედგინება.

 

პროექტი, რომლის ინიციატორია პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი, შემუშავებულია ანალოგიური შინაარსის მქონე უკრაინის კანონის მაგალითზე და არსობრივად იმეორებს უკრაინის კანონის ნორმებს.

პროექტის მიხედვით, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და პოლიტიკური წონის მქონე პირად – ოლიგარქად მიიჩნევა ფიზიკური პირი, რომელიც შემდეგი კრიტერიუმებიდან სულ მცირე სამ მათგანს ერთდროულად აკმაყოფილებს:

ა) პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობს;

ბ) მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს;

გ) არის იმ მეწარმე იურიდიული პირის საბოლოო ბენეფიციარი, რომელსაც ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობა უკავია და რომელიც ამ მდგომარეობას 1 წლის განმავლობაში ინარჩუნებს ან აუმჯობესებს;

დ) მისი და იმ მეწარმე იურიდიული პირების აქტივების დადასტურებული ოდენობა, სადაც ის ბენეფიციარია, შესაბამისი წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 1000 000-ჯერ აღემატება შრომისუნარიანი პირებისთვის დადგენილ საარსებო მინიმუმს. კანონპროექტით, ოლიგარქებს სპეციალურ რეესტრში შეიყვანენ. რეესტრთან დაკავშირებულ წესებს, მათ შორის მისი შექმნისა და წარმოების წესებს, პარლამენტი დაამტკიცებს. რეესტრის შექმნასა და წარმოებას პარლამენტის აპარატი უზრუნველყოფს.

კანონპროექტის თანახმად, ოლიგარქად ცნობილ პირს, რომლის შესახებ მონაცემებიც შესაბამის რეესტრში შევა, გარკვეული ფინანსური აქტივობები ეზღუდება.

კერძოდ, რეესტრში შეყვანილ ოლიგარქს ეზღუდება:

1. პოლიტიკური პარტიების მხარდასაჭერად თავისი სახსრებიდან შემოწირულებების გაღება, სამუშაოს შესრულება, საქონლის, მომსახურების ან ნაღდი ფულის მიწოდება, დაკავშირებული პირების მეშვეობით ან/და ისეთი იურიდიული პირების მეშვეობით, სადაც ის საბოლოო ბენეფიციარია, სამუშაოს შესრულება, საქონლის ან მომსახურების მიწოდება; აგრეთვე “საარჩევნო კოდექსი” შესაბამისად კანდიდატების საარჩევნო ფონდში (გარდა თავისი საარჩევნო ფონდისა) შემოწირულებების გაღება და საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობისას პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება.

2.ფართომასშტაბიანი ობიექტების პრივატიზაციის პროცესში იყოს მყიდველი (მყიდველის ბენეფიციარი); 3. ნებისმიერი პოლიტიკური კამპანიის დაფინანსება, პოლიტიკური მოთხოვნების მქონე შეკრებების ან დემონსტრაციების გამართვა.

პროექტის მიხედვით, “დეოლიგარქიზაციის შესახებ” კანონი ამოქმედებიდან 10 წლის გასვლისთანავე ძალას დაკარგავს.

Next Post

ქალთა უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობა - პრობლემა, რომელიც პრობლემად რჩება

სამ ოქტ 11 , 2022
409 წაკითხვა საქართველოში მოქმედი მედიაგამოცემები ყურადღებით ვაკვირდებით, ქვეყანაში ქალთა უფლებების მხრივ შექმნილ მძიმე მდგომარეობას. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მომხდარ დანაშაულებათა არც თუ მცირე ციფრი სწორედ ქალთა ძალადობაზე მოდის. განსაკუთრებით ბოლო წლებში, გახშირდა ოჯახში ძალადობის გამოვლინებები. უფრო მეტად ფიქსირდება ისეთი შემთხვევები, როდესაც ქალი დაჩაგრულია, მისი უფლებები უგულვებელყოფილი და დარღვეულია. ქალთა მიმართ ძალადობას უაღრესად სერიოზული შედეგი მოსდევს, არა მხოლოდ მსხვერპლი ქალების ფიზიკურ თუ […]