სააღრიცხვო პოლიტიკების გაწერა ყველა კომპანიის ვალდებულებაა

275 წაკითხვა

ააღრიცხვო პოლიტიკის გაწერა ემსახურება იმის განსაზღვრას, თუ როგორ ტარდება ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვა კონკრეტულ კომპანიებსა თუ ორგანიზაციებში. შესაბამისად სააღრიცხვო პოლიტიკების გაწერა საჭიროა იმისათვის, რომ ის გამოვიყენოთ საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის დროს.

რა უპირატესობები აქვს სააღრიცხვო პოლიტიკის გაწერას?

 • სააღრიცხვო პოლიტიკების გაწერა გვეხმარება ბიზნეს საქმიანობის აღრიცხვისა და კომპანიის დოკუმენტების მართვისათვის ერთიანი სტანდარტების შემუშავებაში.
 • თუ ის სწორად და კორექტულად არის გაწერული, ბიზნესის მაჩვენებლების ანალიზი მეტად გამჭირვალე და მარტივი იქნება.
 • ასევე სააღრიცხვო პოლიტიკის გაწერა გვაძლევს შესაძლებლობას თავი ავარიდოთ შეცდომებს ანგარიშგებებში. უზუსტობები ანგარიშგებებში კი იწვევეს ფინანსურ დანაკარგებს.
 • ბუღალტრის შეცვლის შემთხვევაში კარგად გაწერილი სააღრიცხვო პოლიტიკა ახალ ბუღალტერს მისცემს შესაძლებლობას მარტივად და სწრაფად გაიგოს და ჩაერთოს ბიზნესის საქმიანობის წამძღვარებაში;

რას უნდა მოიცავდეს სააღრიცხვო პოლიტიკის გაწერა?

 • კომპანიის ოპერაციების შესწავლას;
 • სააღრიცხვო მეთოდების, შეფასებებისა და დაშვებების შესწავლას, რომელთა გატარებაც კომპანიას უწევს აღრიცხვისა და ანგარიშგების მიმართულებით;
 • რეკომენდაციების გაცემას გამართული სააღრიცხვო მეთოდების უზრუნველყოფითსვის IFRS(IFRS for SMEs) სტანდარტებისა და საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად;
 • სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავებას IFRS სტანდარტებისა და საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.

ვის მივმართო სააღრიცხვო პოლიტიკის გასაწერად?

ყველა კომპანია ვალდებულია აწარმოოს არა მხოლოდ სააღრიცხვო პოლიტიკის გაწერა, არამედ მოწესრიგებული ჰქონდეს თავისი კომპანიის ბურალტერია. ამის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი საშუალებაა აუთსორსინგი, რომელიც მოითხოვს ნაკლებს რესურსებს, როგორც თანხოვრივად, ასევე გაკონტროლებით და კადრების მუდმივი გადამზადებით. იმიტომ, თუ თვლით, რომ თქვენს კომპანიას სჭირდება ჩასწორებების შეტანა ბუღალტერიაში, ან გსურთ ხელახლა და მეტად დახვეწილად გაწეროთ სააღრიცხვო პოლიტიკა, მაშინ უმჯობესია მიმართოთ საქართველოში წამყვან საბუღალტრო კომპანიას https://ants.ge/ .

ენთები აუთსორსინგული კომპანიაა, რომელიც გაგიწევთ დახმარებას ისეთ სერვისებში, როგორებიცაა –

 1. ბუღალტერია;
 2. გადასახადები;
 3. ფინანსები;

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად და ენთებთან დასაკავშირებლად შეგიძლიათ ეწვიოთ მათ ოფიციალურ ვებ გვერდს https://ants.ge/ნ დაუკავშირდეთ ნომერზე +995 32 212 22 12

 

 

Next Post

რა ინფორმაცია გვაწვდის მარკირებული სარეცხის მანქანა?

სამ მარ 26 , 2024
275 წაკითხვაალბათ ტექნიკის მაღაზიებში შეგიმჩნევიათ ენერგოეფექტურობის აღმნიშვნელი მარკირებები ისეთ ტექნიკაზე, როგორებიცაა – სარეცხის მანქანა; მაცივარი; ჭურჭლის სარეცხი მანქანა; საშრობი მანქანები; მიკროტალღურები;   ალბათ მუდამ გიჩნდებოდათ კითხვა, თუ რა ინფორმაციის მატარებელია ეს მარკირებები. სწორედ ამ მარკირებების მნიშვნელობის განმარტებას ვეცდებით ჩვენ დღეს. ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის მარკეტი ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის მარკერი პირველად გამოჩნდა 1994 წელს და მათ ევროკავშირი ანიჭებდა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის უმერესობას. მათი გამოყენება იმდენად […]